Ανακαινίσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 65 m2

Το πακέτο περιλαμβάνει:

1. Λεπτομερή αποτύπωση του χώρου – αρχιτεκτονική προμελέτη
Πραγματοποιείται συνάντηση με τον εργοδότη απ’ευθείας στο έργο όπου συζητούνται και καθορίζονται οι πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης. Αποτυπώνουμε λεπτομερώς τον υφιστάμενο χώρο του καταστήματος και στη συνέχεια εκπονούμε αρχιτεκτονική προμελέτη με σχεδιασμό σε AUTOCAD καθώς και μελέτη φωτισμού.

2. Άδεια έναρξης εργασιών
Εκδίδουμε όπου είναι απαραίτητο άδεια έναρξης εργασιών.

Εκθεσιακό περίπτερο

3. Αποξηλώσεις
Περιλαμβάνονται οι εργασίες καθαιρέσεων της ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης, ψευδοροφών, ειδών υγιεινής κλπ όπου αυτό απαιτείται και η αποκομιδή των μπαζών.

4. Επενδύσεις με γυψοσανίδες
Κατασκευή επίπεδης ψευδοροφής με γαλβανισμένο σιδηρό σκελετό και επένδυση με επώνυμη γυψοσανίδα με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και μικρούλικα.

5. Ηλεκτρολογικές εργασίες
Προμήθεια και εγκατάσταση μονοφασικού πίνακα ο οποίος θα ηλεκτροδοτεί:
• αυτόνομη παροχή κλιματιστικού,
• αυτόνομη παροχή επιγραφής με χρονοδιακόπτη,
• τέσσερα (4) σημεία μπριζών,
• δώδεκα (12) σποτ οροφής 5,5 εκ,
• έξι (6) φωτιστικά οικονομίας PL λευκά 25 εκ.,
• παροχή πολύμπριζου για το ταμείο,
• παροχή για internet, τηλέφωνο, μηχάνημα πιστωτικών καρτών
• παροχή για μπρίζα, διακόπτη και φωτιστικό στο W.C.,
με όλες τις απαραίτητες σωληνώσεις - καλωδιώσεις που απαιτούνται. Στις παραπάνω περιγραφόμενες εργασίες περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού υλικού και εξοπλισμού.

6. Υδραυλικές εργασίες
Γίνεται έλεγχος της εγκατάστασης για τυχόν διαρροές και τοποθέτηση νέων ειδών υγιεινής.

7. Ελαιοχρωματισμοί
Περιλαμβάνονται οι εσωτερικοί χρωματισμοί επί τοίχων και οροφής, στοκάρισμα με παρετίνη, αστάρωμα και επάλειψη με δύο τουλάχιστον στρώσεις πλαστικού χρώματος επιλογής του ιδιοκτήτη.

Τιμή: 5500 Ευρώ