Ανακαινίσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 80m2

Το πακέτο περιλαμβάνει:

1. Λεπτομερή αποτύπωση του χώρου – αρχιτεκτονική προμελέτη

Πραγματοποιείται συνάντηση με τον εργοδότη απ’ευθείας στο έργο όπου συζητούνται και καθορίζονται οι πραγματικές ανάγκες των ιδιοκτητών. Αποτυπώνουμε λεπτομερώς τον υφιστάμενο χώρο της κατοικίας και στη συνέχεια εκπονούμε αρχιτεκτονική προμελέτη με σχεδιασμό σε AUTOCAD.

2. Άδεια έναρξης εργασιών

Εκδίδουμε όπου είναι απαραίτητο άδεια έναρξης μικρών εργασιών (48 ωρών).

3. Αποξηλώσεις

Περιλαμβάνονται οι εργασίες καθαιρέσεων και η αποκομιδή όλων των υλικών που θα αποξηλωθούν – αντικατασταθούν κατά την διαδικασία της ανακαίνισης.

Ανακαίνιση καθιστικού
4. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
Γίνεται έλεγχος της εγκατάστασης και των γειώσεων με ειδικό όργανο και αντικαθίσταται ο πίνακας της οικίας με νέο μονοφασικό αυτόνομο πίνακα. Γίνεται νέα καλωδίωση του χώρου της κουζίνας η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω:
• Τρεις (3) πρίζες σούκο πάγκου,
• Μια (1) πρίζα σούκο ψυγείου,
• Μια (1) αυτόνομη πρίζα πλυντηρίου πιάτων,
• Παροχή ηλεκτρικής κουζίνας,
• Παροχή για απορροφητήρα,
• Παροχή για δυο (2) φώτα πάγκου,
Επίσης, περιλαμβάνεται αποξήλωση όλων των πριζοδιακοπτών της οικίας και προμήθεια-τοποθέτηση νέων ενδεικτικού τύπου Legrand ή SCHNEIDER.

5. Υδραυλική εγκατάσταση

Περιλαμβάνεται η αποξήλωση όλων των υδραυλικών εγκαταστάσεων (σωληνώσεων, ειδών υγιεινής) εντός του λουτρού και η κατασκευή νέας εγκατάστασης στα σημεία υδροληψίας. Συγκεκριμένα, παροχή ζεστού-κρύου στην ντουζιέρα και στο νιπτήρα, κρύου νερού στο καζανάκι και στον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα. Περιλαμβάνεται επίσης η προμήθεια-τοποθέτηση νέων ειδών υγιεινής (καζανάκι, λεκάνη, κρεμαστού νιπτήρα, ντουζιέρας και όλων των απαραίτητων μικροϋλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση). Τέλος περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση ανοξείδωτου ή κεραμικού νεροχύτη και μπαταρίας στην κουζίνα. 6. Επενδύσεις πλακιδίων

Περιλαμβάνεται η προμήθεια πλακιδίων για την επένδυση του λουτρού και όλων των απαραίτητων υλικών για την τοποθέτηση τους. Τα πλακίδια είναι επιλογής του ιδιοκτήτη από μια πλούσια σε ποικιλία συλλογή.

7. Προμήθεια και τοποθέτηση ερμαρίων κουζίνας
• Μελέτη και 3D σχεδιασμός της νέας κουζίνας,
• Ερμάρια μελαμίνης 18 mm έως 8 μμ,
• Πορτάκια μελαμινής,
• Δυνατότητα επιλογής από μεγάλη γκάμα χρωμάτων στα πορτάκια,
• Δυνατότητα επιλογής από μεγάλη γκάμα πάγκων (4 cm),
• Πιατοθήκη, κουταλοθήκη,
• Μπάζα αλουμινίου 10 cm,
• προμήθεια και η τοποθέτηση ανοξείδωτου ή κεραμικού νεροχύτη και μπαταρίας στην κουζίνα.

8. Ελαιοχρωματισμοί

Περιλαμβάνονται οι εσωτερικοί χρωματισμοί επί τοίχων και οροφής, στοκάρισμα με παρετίνη, αστάρωμα και επάλειψη με δύο τουλάχιστον στρώσεις πλαστικού χρώματος επιλογής του ιδιοκτήτη.

9. Εσωτερικές Θύρες

Περιλαμβάνονται τρεις (3) laminate εσώθυρες μαζί με κάσα, πρεβάζια, θερμοηχομονωτικό λάστιχο, μεντεσέδες, κλειδαριά και πόμολο.

10. Πόρτα ασφαλείας

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση μιας εξώθυρας ασφάλειας διπλής θωράκισης με επένδυση laminate.

Τιμή 9800 Ευρώ