Ανακαινίσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς

Η εταιρεία μας διατηρεί μελετητικό τμήμα στελεχωμένο με έμπειρους και εξειδικευμένους επιστημονικούς μόνιμους συνεργάτες (Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς, Μηχανολόγους και Ηλεκτρολογους Μηχανικούς) με αντικείμενο:

Έκδοση αδειών δόμησης
• Την Έκδοση Αδειών Δόμησης,
• Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών Μελετών,
• Εκπόνηση Στατικών και Η/Μ μελετών

Είναι σημαντικό να τονιστεί πως η εταιρεία μας απαρτίζεται από ομάδα μηχανικών και οι παραπάνω εργασίες δεν παραγματοποιούνται ως εργολαβίες από άλλους εξωτερικούς συνεργάτες αλλά μέσα στους στενούς κόλπους του γραφείου μας με κύριο πλεονέκτημα την επαφή του μελετητή με το έργο – εργοδότη από το πρώτο ραντεβού μέχρι και ολοκληρωτική παράδοση.