Ανακαινίσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ένταξη στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον” και την παροχή συμβουλευτικής και επιστημονικής καθοδήγησης σε όλα τα στάδια για την ένταξη σας στο πρόγραμμα και συγκεκριμένα στα παρακάτω βήματα.

• Προέγκριση δανείου (υποκατάστημα τράπεζας)- Δικαιολογητικά Α΄ φάσης
• Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών - Πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση.
• Υπαγωγή αίτησης ενδιαφερόμενου - Υπογραφή δανειακής Σύμβασης - Δικαιολογητικά Β΄ φάσης
• Εκταμίευση προκαταβολής - Υλοποίηση Παρεμβάσεων -
• Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση - Προσκόμιση τιμολογίων - Εκταμίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης

Εξοικονομώ κατ' οίκον Πρέπει να τονίσουμε ότι για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα και δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου η οποία και αυτή καλύπτεται μέχρι ποσού 250 ευρώ.

Επίσης, διαθέτουμε πιστοποιημένους συνεργάτες - εγκαταστάτες - προμηθευτές που είναι εναρμονισμένοι με το πρόγραμμα και ακλουθούν τη χρηματοροή του προγράμματος. Οπότε μπορείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα, να πραγματοποιήσετε τις παρεμβάσεις και μετά να αρχίσετε να πληρώνετε τα πρώτα χρήματα με μορφή άτοκου δανεισμού.

Ενδεικτικά σε ένα διαμέρισμα 100 τ.μ μπορούν να γίνουν οι παρακάτω ενεργειακές επεμβάσεις με κόστος υπό την προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα λιγότερο από 3000 Ευρώ

• Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (παντζούρια ή ρολά και τέντες).
• Τοποθέτηση κλιματιστικών τύπου inverter για ψύξη - θέρμανση σε όλους τους χώρους.
• Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ).

Η ένταξη στο πρόγραμμα είναι μία συνεχής διαδικασία έως την εξάντληση των πόρων ανά περιφέρεια και αποτελεί την κυριότερη χρηματοδοτική σύγχρονη συνεισφορά εκταμιευμένων κονδυλίων του ΕΣΠΑ στον μικρομεσαίο ιδιοκτήτη ακινήτου με χρήση κατοικίας.