Ανακαινίσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς

Σύμφωνα με την νομοθεσία (5 Μαρτίου 2004) όλες οι νέες αλλά και υφιστάμενες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πρέπει να ελέγχονται από αδειούχο ηλεκτρολόγο ο οποίος θα πιστοποιεί πως η εγκατάσταση είναι ασφαλής προς χρήση και σύμφωνη με τους κανονισμούς.

Πιστοποιητικά ΔΕΗ Εκτός όμως από το τι ορίζει η νομοθεσία, ο έλεγχος της εγκατάστασης είναι βασικός πρωτίστως για την ασφάλεια των ατόμων που χρησιμοποιούν την εγκατάσταση και έπειτα για την ασφάλεια της περιουσίας. Δυστυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις η κύρια αιτία εκδήλωσης πυρκαγιάς σε κάποιο χώρο είναι κάποιο βραχυκύκλωμα.

Σύμφωνα με την νομοθεσία για χώρους κατοικιών ο επανέλεγχος πραγματοποιείται τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια, για καταστήματα και κλειστούς επαγγελματικούς χώρους χωρίς εύφλεκτα υλικά τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια ενώ όταν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια. Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού όπως και σε περίπτωση επαγγελματικών εγκαταστάσεων στην ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ κλπ) διενεργείται επανέλεγχος τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο.

Για τις μετρήσεις που πρέπει να γίνονται διαθέτουμε πιστοποιημένο όργανο ενώ μπορεί να γίνει έκδοση του πιστοποιητικού και αυθημερόν.