Ανακαινίσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Π.Ε.Α. από πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές. Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ, των βασικών χρήσεων (κατοικίας, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση και κοινωνική πρόνοια, κλπ), για κάθε Για κάθε μεταβίβαση εμπράγματος δικαιώματος πώληση, αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση, αγορά τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα), καθώς για την ενοικίαση ενιαίου κτιρίου ή τμήματος κτιρίου για κατοικία (π.χ διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.

Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης
Ο Επιθεωρητής ως γνώστης της υπάρχουσας νομοθεσίας και των χρηματοδοτικών προγραμμάτων που είναι σε ισχύ, «εξοικονομώ κατ΄οικον», ενεργειακή αναβάθμιση με μείωση 50% ειδικού προστίμου αυθαιρέτου¨ καταγράφει και συστήνει πραγματικές λύσεις και υλοποιήσιμες λύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Η τιμή των ενεργειακών επιθεωρήσεων ξεκινά από 50 Ευρώ.