Ανακαινίσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ένταξη της ιδιοκτησίας σας στον Ν. 4178/13 ο οποίος νομιμοποιεί ή ρυθμίζει για 30 έτη τυχόν αυθαιρεσίες που υπάρχουν στην ιδιοκτησία σας.

Δεδομένου ότι κατά το στάδιο της κατασκευής τα ακίνητα συνήθως διαφοροποιούνται από τα εγκεκριμένα Πολεοδομικά Σχέδια, επιβάλλεται ο Πολεοδομικός έλεγχος των κτισμάτων από Μηχανικό για την πιστοποίηση της νομιμότητάς τους.

Η τυχόν ύπαρξη αυθαιρεσιών πρέπει να δηλωθεί στον Ν.4178/13 έως τις 06/02/2105 ώστε να επέλθει νομιμοποίηση του αυθαιρέτου ή ρύθμιση για 30 έτη.

Σας εγγυούμαστε λόγω της μεγάλης μας εμπειρίας σε Πολεοδομικά θέματα ορθή και σύννομη ρύθμιση της ιδιοκτησίας σας. Τονίζεται εδώ ότι αν η ένταξη στον Ν. 4178/13 γίνει με λανθασμένο (ή μη σύννομο) τρόπο, καθίσταται άκυρη, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκδοθεί Βεβαίωση Μηχανικού περί νομιμότητας στο μέλλον και κατ΄επέκταση την εμπλοκή της διάπραξης κάθε εμπράγματος δικαιώματος.

Η τιμή για τακτοποίηση αυθαιρέτου ξεκινά από 500 Ευρώ.