Ανακαινίσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς

Για κάθε μεταβίβαση εμπράγματος δικαιώματος ακινήτου, αγορά, πώληση, μεταβίβαση είναι πλέον απαραίτητη η βεβαίωση μηχανικού που να πιστοποιεί ότι δεν υπάρχει αυθαιρεσία στο ακίνητο.

Βεβαίωση μηχανικού
Μετά από την αυτοψία μας στο ακίνητο εκδίδουμε άμεσα την βεβαίωση του μηχανικού. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα εγκεκριμένα σχέδια αναλαμβάνουμε να το προσκομίσουμε μετά από επίσκεψη στην αντίστοιχη πολεοδομία.

Η βεβαίωση αυτή προσαρτάται στο συμβόλαιο αγοράς.
Το κόστος για την έκδοση βεβαίωσης μηχανικού ξεκινάει από 50 Ευρώ.