Ανακαινίσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς

Υπηρεσίες Η εταιρεία μας παρέχει κυρίως τις παρακάτω υπηρεσίες:

Έκδοση αδειών δόμησης
Βεβαίωση μηχανικού
Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης
Πιστοποιητικά ΔΕΗ

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες στους εξής τομείς:

Ανακαινίσεις
 • Οικιών
 • Καταστημάτων
 • Γραφείων
 • Τουριστικών ακινήτων
Νέες Κατασκευές
 • Οικιών
 • Καταστημάτων
 • Γραφείων
 • Τουριστικών ακινήτων
Ένταξη σε προγράμματα
 • ¨Εξοικονομώ κατ’ οίκον¨
Αδειοδοτήσεις για
 • Νέες κατασκευές
 • Αναθεωρήσεις
 • Λειτουργία καταστημάτων
Νομιμοποιήσεις – Τακτοποιήσεις  Βεβαιώσεις 
 • Αυθαίρετων κατασκευών βάσει του Ν.4178/13
 • Βεβαιώσεις Μηχανικού
Έκδοση πιστοποιητικών
 • Ενεργειακά πιστοποιητικά
 • Πιστοποιητικά ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη για ΔΕΗ